Presentation

Doktorand i kriminologi som arbetar inom ramen av forskningsprojektet MINDS. Det specifika ämnesområdet rör ungdomars utveckling i psykisk hälsa och antisocialt beteende, inklusive frågeställningar kring alkohol och droger, kontakt med ungdomspsykiatrin, samt skillnader i utveckling mellan flickor och pojkar.