Presentation

Lisa Andersson är socionom och har under flera år arbetat med missbruks- och beroendeproblem inom socialtjänst och kriminalvård. Hennes forskning vid Malmö universitet handlar om problematiskt opioidbruk. Ett forskningsprojekt berör implementeringen av Region Skånes fria vårdval för LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende), och ett annat projekt undersöker opioidrelaterade dödsfall i Skåne.

Lisa undervisar även på socionomprogrammet, främst på termin sju och på fristående kurser.