Presentation

Lisa Andersson är socionom och fil dr i socialt arbete. Hon har en bakgrund i praktiskt arbete med missbruks- och beroendeproblem inom socialtjänst och kriminalvård. Lisas forskning vid Malmö universitet fokuserar främst på beroende av och dödsfall relaterade till opioider. Ett annat pågående forskningsprojekt handlar om ungdomars våld och kränkningar mot sina föräldrar.

Lisa undervisar även på socionomprogrammet, främst på termin sju och på fristående kurser på avancerad nivå.