Presentation

Louise Gustafsson är forskningsassistent vid Institutionen för kriminologi, Malmö universitet.