Presentation

Jag är sedan september 2019 doktorand i idrottsvetenskap och arbetar med ett projekt som handlar om sociala medier och idrott. Mitt doktorandprojekt handlar om hur idrotterna ridsport, basket och skateboard påverkas av- och förhåller sig till sociala medier.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.