Presentation

Forskar om: arbetarlitteratur; frågor om litteratur och klass; frågor om litteratur och etnicitet; tecknade serier (och deras relationer till andra medier); urbanitet i litteraturen; heavy metal.

Just nu handlar min forskning huvudsakligen om poeten Stig Sjödin. Under 2021 kommer en bok att publiceras. Det jag hittills gjort har presenterats i några artiklar, exempelvis dessa: * Arbetarförfattaren Stig Sjödin * Arbetarpoesin och offentligheterna: Exemplet Stig Sjödin

Under senare år har jag intresserat mig för jämförelser mellan arbetarlitteraturer från Sverige och andra länder. Sådana görs bland annat i boken Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives, som jag redigerat tillsammans med John Lennon vid University of South Florida, och som kan laddas ned gratis från förlagets hemsida. Det finns en kort film som presenterar boken.

Jag försöker även fundera kring hur arbetarlitteraturen förhåller sig till klassamhället och hur den kan fungera som en politisk plattform. Mina tankar i ämnet sammanfattas i rapporten "Arbetarlitteraturen och klassamhället" som jag skrivit inom ramen för det fackliga idéinstitutet Katalys projekt om klassanalys som letts av professor Göran Therborn. Ett seminarium om rapporten kan ses här.

Här kan man läsa en intervju med mig om min forskning.

Jag forskar också om klass och tecknade serier. Bland annat har jag publicerat en artikel om klasskildringen i Mats Källblads serieroman Hundra år i samma klass. Den kan läsas här