Presentation

Forskar om: arbetarlitteratur; litteratur och klass; litteratur och prekariatet; litteratur och etnicitet; tecknade serier (och deras relationer till andra medier); urbanitet och litteratur; heavy metal.

Under de senaste åren har jag forskat om arbetarpoeten Stig Sjödin. I maj 2021 publicerades boken Kampdiktare i folkhemmet: Arbetarpoeten Stig Sjödin. En sammanfattning av huvuddragen i boken ges i detta föredrag som hölls på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg i september 2021.

Jag har länge intresserat mig för jämförelser mellan arbetarlitteraturer från Sverige och andra länder. Sådana görs bland annat i böckerna Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives och Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives, Vol. 2, som jag redigerat tillsammans med John Lennon vid University of South Florida, och som kan laddas ned gratis från förlagets hemsida. Det finns en kort film som presenterar den första delen.

En annan frågeställning som intresserar mig är hur arbetarlitteraturen förhåller sig till klassamhället och hur den kan fungera som en politisk plattform. Mina tankar i ämnet sammanfattas i rapporten "Arbetarlitteraturen och klassamhället" som jag skrivit inom ramen för det fackliga idéinstitutet Katalys projekt om klassanalys som letts av professor Göran Therborn. Ett seminarium om rapporten kan ses här.

Framöver tänker jag vidareutveckla denna forskning genom att undersöka hur den samtida svenska arbetarlitteraturen förhåller sig till "prekariatet", det vill säga den allt större grupp arbetare som saknar trygga anställningar. Några av de tankar jag vill utveckla har jag presenterat i en kulturdebattartikel i Göteborgs-Posten.

Jag forskar också om klass och tecknade serier. Bland annat har jag publicerat en artikel om klasskildringen i Mats Källblads serieroman Hundra år i samma klass. Den kan läsas här