MN

Magnus
Nilsson
Prodekan/Professor

email icon magnus.nilsson@mau.se
phone icon 040-6657229

location Kultur och samhälle


Mer om min forskning

Presentation

Forskar om: arbetarlitteratur; frågor om litteratur och klass; frågor om litteratur och etnicitet; tecknade serier (och deras relationer till andra medier); heavy metal. Just nu intresserar jag mig i min forskning särskilt för jämförelser mellan arbetarlitteraturer från Sverige och andra länder. Sådana görs bland annat i boken [Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives](https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/10.16993/bam/), som jag redigerat tillsammans med John Lennon vid University of South Florida, och som kan laddas ned gratis från förlagets hemsida. Det finns [en kort film som presenterar boken](https://play.mah.se/media/Working-Class+Literature%28s%29A+Historical+and+International+Perspectives/0_l2h6km4l). Jag försöker även fundera kring hur arbetarlitteraturen förhåller sig till klassamhället och hur den kan fungera som en politisk plattform. Mina tankar i ämnet sammanfattas i rapporten ["Arbetarlitteraturen och klassamhället"](https://www.katalys.org/wp-content/uploads/2018/02/No-2.-Arbetarlitteraturen-och-klassamhället.pdf) som jag skrivit inom ramen för det fackliga idéinstitutet Katalys projekt om klassanalys som letts av professor Göran Therborn. Ett seminarium om rapporten kan ses [här](https://youtu.be/jijhA6LpeM4). [Här](http://www.skd.se/2018/02/28/tror-skolitteraturen-ar-bast-pa-klass/ ) kan man läsa en intervju med mig om min forskning. Jag forskar också om klass och tecknade serier. Bland annat har jag publicerat en artikel om klasskildringen i Mats Källblads serieroman Hundra år i samma klass. Den kan läsas [här](https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21504857.2018.1500383)