Presentation

Maria Appelqvist är fil dr. i sociologi. Undervisar i Ledarskap och organisation. Specialiserad på frågor som rör medvetet ledarskap, kommunikation och relationskapande. Hennes bakgrund härstammar från forskning inom IMER området som visade på vikten av ett mevetet värderingsbaderat ledarskap inom det flykting- och integrationspolitiska området.