Presentation

Maria Appelqvist är fil dr. i sociologi. Undervisar i Ledarskap och organisation. Specialiserad på frågor som rör motivation, psykologiska behov, medvetet ledarskap, kommunikation och relationskapande.Hennes bakgrund härstammar från forskning inom IMER området som visade på vikten av ett medvetet värderingsbaserat ledarskap inom det flykting- och integrationspolitiska området.