Organisationsstudier bedriver forskning inom och mellan offentliga, privata och idéburna organisationer utifrån kritiskt tänkande och globalt engagemang. Ämnet har en stark teoretisk och empirisk bas och tillämpar ett brett spektrum av metodologiska perspektiv och forskningsmetoder.

Ämnet har sin bas vid Institutionen för urbana studier men spänner över flera institutioner och fakulteter. Organisationsstudier inkluderar även forskare från Institutionen för globala politiska studier, Institutionen för socialt arbete, Institutionen för skolutveckling och ledarskap samt Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Följande forskningsmiljöer ingår i organisationsstudier:

  • Ledarskaps- och organisationsgruppen är inriktad på ledarskap, hållbart ledarskap, mångfald i organisationer, offentlig organisation och interorganisatorisk samverkan.
  • Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) är ett multidisciplinärt forskningscentrum med fokus på arbetsliv, ledarskap, organisation, arbetsmiljö och säkerhet.
  • Företagsekonomi-gruppen är inriktad på forskning inom företagsekonomi, entreprenörskap, affärsutveckling, transportledning och logistik.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 31
Totalt antal träffar: 12

Forskarutbildning inom organisationsstudier

Organisationsstudier vid Malmö universitet tar som sin utgångspunkt samhälleliga utmaningar och studerar organisationer utifrån frågor om lokala, regionala och globala engagemang, hållbarhet och inkludering. Grundläggande inom organisationsstudier är ett samspel mellan teoretisering och empiriskt baserad forskning. Forskningsområdet har en bred teoretisk bas och omfattar ett vitt spektrum av metodologiska perspektiv och forskningsmetoder.