Ämnet organisationsstudier kan definieras som det flervetenskapliga studiet av organisation och ledarskap med fokus på samspelet mellan individ, arbetsgrupp och organisation.

Organisationsstudier bedriver forskning inom och mellan offentliga, privata och idéburnaorganisationer. Här ingår samarbete och konkurrens mellan olika aktörer, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, samt ett kritiskt perspektiv på ledarskap och organisation.

Forskare inom organisationsstudier är också knutna till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Forskningsmiljön inom organisationsstudier har sin bas i ämnen som:

  • arbetsvetenskap
  • genusvetenskap
  • företagsekonomi
  • organisationspsykologi
  • psykologi
  • samhällsodontologi
  • socialt arbete
  • sociologi

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 26