Presentation

Maria Wiktorsson är vice-dekan med ansvar för utbildning på grundläggande och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle (KS).

Maria är fil.dr. i engelsk språkvetenskap och verksam vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation(K3).

Marias forskning berör ikoniska betydelsedimensioner i språkliga uttryck, med fokus på ideofoner, dvs. ord som på olika sätt efterliknar eller avbildar sitt betydelseinnehåll. Tidigare forskning har fokuserat på språkinlärning, framförallt på processen att tillägna sig ett målspråks idiomaticitet.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.