MS

Marie
Sjöblom
Doktorand

email icon marie.sjoblom@mau.se

location Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle


Mer om min forskning

Presentation

Jag är doktorand i matematikdidaktik. Mitt forskningsprojekt handlar om hur lärare kan främja elev-elev-interaktion i matematik. I en designstudie (educational design research) studeras hur lärare och elever tillsammans kan skapa en miljö där eleverna istället för att räkna enskilt i böckerna interagerar med läraren och varandra för att utveckla sina kommunikations- och resonemangsförmågor i matematik. Speciell fokus läggs vid processer kring lyssnande och frågande. Jag jobbar också som vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad.