Presentation

Jag är lektor i matematikens didaktik. Min forskning handlar om matematisk dialog och om hur lärare kan främja interaktion och deltagande i matematikklassrummet när det kommer till lyssnande, att ställa matematiska frågor och att inkludera alla elever i matematiska samtal.

I ett aktuellt forskningsprojekt samarbetar jag med vetenskapliga utvecklingsledare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad för att undersöka hur matematisk dialog kan främjas med hjälp av digitala verktyg.