Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare undervisar du i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 till 5 år. I inriktningen mot gymnasieskolan studerar du två ämnen under 5 år.

Många möjliga kombinationer av undervisningsämnen

Du kombinerar dina studier på ämneslärarutbildningen genom att välja ett förstaämne och ett andraämne. Inom inriktningen mot 7-9 kan du i vissa fall även välja ett tredjeämne.

Översikt möjliga ämneskombination för grundskola 7-9 och gymnasieskola 

Det finns ett stort antal möjliga ämneskombinationer. Du söker in på ditt förstaämne och gör dina val av andra- och tredjeämne när du påbörjat utbildningen. Tänk på detta när du väljer:

  • några ämnen finns både som första- och andraämne: svenska som andraspråk, engelska, idrott, historia och religion
  • några ämnen finns endast som förstaämne: bild (7-9), matematik, samhällskunskap och svenska
  • vissa ämnen finns endast som andraämne: geografi (7-9), franska, italienska (gy), tyska, spanska, svenska som andraspråk, biologi (7-9), fysik och naturkunskap (gy)
  • Tredjeämnet teknik finns i kombination med naturvetenskapligt ämne och historia som tredjeämne finns i kombination med samhällsvetenskapligt ämne

Utbildningen inom moderna språk (franska, italienska (gy), spanska eller tyska) är liksom fysik förlagda till Lund.

De ingående undervisningsämnena är tydligt inriktade mot läraryrket genom att ämne och ämnesdidaktik integreras med delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och med den verksamhetsförlagda utbildningen. I båda inriktningarna skriver du två självständiga arbeten i ditt förstaämne varav ett är ditt examensarbete.

Studievägledning för dig som vill bli lärare

Har du frågor om behörigheter, tillgodoräknande eller lärarutbildningarna så är du välkommen att kontakta Studievägledningen vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Till studievägledning för lärarutbildningen