Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare undervisar du i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7–9 studerar du två eller tre ämnen under 4 till 5 år. I inriktningen mot gymnasieskolan studerar du två ämnen under 5 år.

Ämneslärare årskurs 7–9

Med en examen för årskurs 7–9 blir du behörig för undervisning i årskurs 4–9 i de undervisningsämnen som ingår i examen.

I de ämnen där du har 90 hp i ämnet i din examen blir du även behörig att undervisa i gymnasieskolan (för ämnena samhällskunskap och svenska krävs dock 120 hp).

För ämnena bild, idrott och hälsa eller moderna språk ges behörighet för hela grundskolan, dvs. årskurs 1–9.

Totalt antal träffar: 9

Ämneslärare för gymnasieskolan

Med en examen för gymnasieskolan blir du utöver gymnasieskolan också behörig att undervisa i årskurs 7–9 i de ämnen som ingår i din examen, om ämnet finns i grundskolan.

Oavsett examensinriktning (årskurs 7–9 eller gymnasieskolan) blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

När det gäller idrott och hälsa respektive bild blir du behörig för undervisning i dessa ämnen i hela grundskolan, dvs. årskurs 1–9. 

Flera kombinationer av ämnen

Du kombinerar dina studier på ämneslärarutbildningen genom att välja ett förstaämne och ett andraämne. Inom inriktningen mot 7–9 kan du i vissa fall även välja ett tredjeämne.

Möjliga ämneskombinationer

Det finns ett stort antal möjliga ämneskombinationer. Du söker in på ditt förstaämne och gör dina val av andra- och tredjeämne när du påbörjat utbildningen. Tänk på detta när du väljer:

  • några ämnen finns både som första- och andraämne: svenska som andraspråk, engelska, idrott, historia och religion
  • några ämnen finns endast som förstaämne: bild (7–9), matematik, samhällskunskap och svenska
  • vissa ämnen finns endast som andraämne: geografi (7–9), franska, italienska (gy), tyska, spanska, biologi (7–9), fysik och naturkunskap (gy)
  • Tredjeämnet teknik finns i kombination med naturvetenskapligt ämne och historia som tredjeämne finns i kombination med samhällsvetenskapligt ämne

Utbildningen inom moderna språk (franska, italienska (gy), spanska eller tyska) är liksom fysik förlagda till Lund.

Ämneskombinationer: årskurs 7–9 och gymnasieskolan