Presentation

Fil. dr. i Svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor vid institutionen Kultur, språk, medier.