Presentation

Fil. dr. i Svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor vid institutionen Kultur, språk, medier. Jag undervisar i Svenska och lärande på ämneslärarprogrammet och mitt forskningsintresse rör främst litteraturdidaktik och skolämnet svenska. Tillsammans med Camilla Thurén arbetar jag med forskningsprojektet Striden om svenskämnet.