Presentation

Marie Väfors Fritz, PhD., är universitetslektor och biträdande prefekt vid Institutionen för Kriminologi.

Forskningsinriktning: Individuella skillnader i antisocialt beteende utifrån ett livsförloppsperspektiv. För närvarande handlar min forskning om missbruks, kriminalitet och utsatthet bland kvinnor samt utvärdering av psykosociala öppenvårdsinsatser i Malmö.

Undervisar och handleder i kriminologi på grund- och avancerad nivå. Har även ett stort intresse av internationalisering.

Publikationer