Fakta

Kontaktperson:
Karin Borgström
Finansiär:
  • Biobarriers
  • RIDHE
  • Malmö Universitet - Pedagogiska utvecklingsmedel
Ansvarig vid Mau:
Petri Gudmundsson
Samarbetspartners:
  • Forskarteamen i projektet
Projektperiod:
01 januari 2020 - 01 januari 2028

Projektbeskrivning

Projektet bygger på idén om Vertically Integrated Projects (VIP) som innebär att öppna upp för kandidat- och masterstudenter att lära mer om forskning i s.k. forskningsaktiv utbildning. Studenter får bli del av ett autentiskt projekt och forskarteam, som ibland även inkluderar andra aktörer (t.ex. industri). Det övergripande syftet med det projektet är att undersöka effekter och utforska erfarenheter av VIP inom biomedicinsk, kriminologisk och vårdvetenskaplig forskning från studenters, samhällsaktörers, fakultets- och industripartners perspektiv.

Vår frågeställning för utbildningsutveckling är att utforska hur studenter kan bidra till och lära sig om forskning i en verklig forskningsmiljö samt om det i förlängningen bidrar till att fler studenter väljer en forskarkarriär. Målet med projektet är att ge studenterna utökade ämneskunskaper samtidigt som deras samarbets- och processorienterade forskningsförmåga förbättras, samt förhoppningsvis väcker deras intresse för en fortsatt forskarkarriär. Ett annat mål är att studenterna ska kunna bidra positivt till forskarteamet och även till industrin eller andra samhällsaktörer.