Presentation

Konstnär, koreograf och doktorand i interaktionsdesign. Mitt nuvarande doktorandprojekt syftar till att utveckla potentialen och det specifika i det intima utrymmet mellan en smartphone och dess användare, på en offentligt plats. Jag undersöker hur augmented reality (AR), mixed reality (MR), och platsmedvetna applikationer i en smartphone skapar ett hybridutrymme, och hur detta utrymme kan användas för nya former av kritisk kulturell interaktion och estetiska uttryck. Mitt specialområde är konvergensen mellan koreografi och interaktionsdesign, med relevans för embodied interaction.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.