Presentation

Min forskning fokuserar på byggnadsteknik och specifikt den del som handlar om industriellt byggande. För denna inriktning är det avgörande att kunna balansera beställarens krav med en effektiv tillverkning. Där har teori och tillämpning av produktplattformar varit ett stöd i utveckling.