Presentation

Martin Lund är universitetslektor i religionsvetenskap vid Malmö universitet och oavlönad docent i religionshistoria vid Lunds universitet. Han disputerade i judaistik vid Lunds universitet år 2013 med en avhandling om identitetsfrågor i amerikanska tecknade serier av amerikansk-judiska författare.

Han undervisar bland annat om kristendom i historia och nutid, religion och politik, religion och massmedia och populärkultur, global etik och rasism.

Hans forskning kretsar främst kring tecknade serier i förhållande till olika former av religion, identitet, plats samt rasism och vithet.