Presentation

Jag är doktorand vid Institutionen för urbana studier, inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV). Mina intressen rör framför allt bostadsförsörjning samt ojämlikhet i boendet och dess konsekvenser. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag (o)jämlik tillgång till boendekvalitet inom ramen för det svenska bostadssystemet, exempelvis i fråga om boendeyta. Jag har en bakgrund inom samhällsplanering och samhällsgeografi och en masterexamen i urbana studier.

Jag är koordinator för Nätverk för boende och välfärd.