Presentation

Jag är forskningsassistent på Institutionen för urbana studier, i forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV). Jag arbetar i flera forskningsprojekt, huvudsakligen med kvalitativa metoder, och är även koordinator för Nätverk för boende och välfärd.

Mina intressen rör framför allt ojämlikhet i boendet, i synnerhet vad gäller olika aspekter av tillgång till bostad, och dess konsekvenser. Jag har en bakgrund inom samhällsplanering och kulturgeografi och en masterexamen i urbana studier.