Presentation

Jag är doktorand i urbana studier vid Institutionen för urbana studier, inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV). Mina intressen rör framför allt bostadsförsörjning samt ojämlikheter i boendet. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag boendekvalitet inom ramen för det svenska bostadssystemet, exempelvis i fråga om trångboddhet.

Jag har en bakgrund inom samhällsplanering och samhällsgeografi (BA) och urbana studier (MA).

Jag är koordinator för Nätverk för boende och välfärd.