Presentation

Jag är doktorand i urbana studier vid Institutionen för urbana studier, inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV). Mina intressen rör framför allt bostadsförsörjning och ojämlikheter i boendet. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag produktionen av samt levda erfarenheter av boendekvalitet inom ramen för det svenska bostadssystemet.

Jag har en bakgrund inom samhällsplanering och samhällsgeografi (BS) och urbana studier (MS).

Jag är koordinator för Nätverk för boende och välfärd.