Presentation

Jag forskar på teoretisk modellering av amorfa legeringar, så kallade glas metaller.

Med framväxten av additiv tillverkning så har denna nya grupp av legeringar fått ett ökat intresse då tillverkningsprocessen medför en hög lokal kylhastighet vilket lämpar sig för att upprätthålla en amorf struktur genom stelningsprocessen.

Med ett systems termodynamiska data använder jag mig av klassisk kärnbildningsteori (CNT) för att statistiskt beskriva fastransformationerna mellan en underkyld vätska till kristallina strukturer.

Genom att undersöka fastransformationer med synkrotronbaserade ljuskällor så kan de matematiska modellerna verifieras och korreleras till legeringarnas termodynamiska samt kinetiska beteende.

Målet med mina doktorandstudier är att utveckla modelleringsverktyg för att kunna bidra med kunskap och metodik inom detta område.