Presentation

Hej. Jag arbetar som adjunkt och forskare på enheten för polisiärt arbete på Malmö Universitet men även som strategisk analytiker för polismyndigheten i region Stockholm. Jag bedriver forskning kopplat till öppna drogscener, skjutvapenvåld och med ett prakademiskt pespektiv. Mina studier är ofta kopplade till polisens verksamhet och är främst kvantitativa och innehåller spatiala analyser och geografiska visualiseringar.

Forskningsprojekt