Fakta

Kontaktperson:
Kim Moeller
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Kim Moeller
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Magdalena Dominguez - London School of Economics and Political Science
  • Tom Kirchmaier - London School of Economics and Political Science
  • Daniel Cunha Byström - Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2028
Forskningsämne:

Om projektet

Med hjälp av krypterade tjänster som Encrochat trodde kriminella att de kunde kommunicera säkert och pratade öppet om mord, narkotikahandel, vapen och penningtvätt. När polismyndigheter världen över fick tillgång till chattarna följde omfattande tillslag. I Sverige handlar det redan om över 2000 fängelseår, och många fall är ännu inte avgjorda. Sådana polistillslag kan ibland minska våldet, men ibland ökar också våldet.

Målet med denna forskningsmiljö är att ta fram ny kunskap om hur polisen och andra myndigheter bättre kan bekämpa organiserad kriminalitet utan att öka våldet. Sociala nätverk av personer som begått brott tillsammans samt personer som har koppling till kriminella nätverk kommer att kombineras med information om nätverkens verksamhet och organisering från de krypterade chattarna för att skapa ny kunskap om hur de kriminella nätverken är uppbyggda och hur de påverkas av polistillslag. Vi kommer även att analysera de kriminellas kopplingar till platser och legitima verksamheter för att ta fram en metod för att identifiera platser där organiserad brottslighet kan uppstå eller vara verksam.

Denna forskningsmiljö kommer ge ny kunskap om kriminell organisering och polistillslag mot kriminella nätverk, och ge betydande bidrag till såväl den internationella forskningsfronten som det praktiska arbetet mot gäng.