Presentation

Michel Vincent Anderlini är doktorand i globala politiska studier sedan 1:a februari 2019, med fokus på EU och Kaukasus. Närmast kommer jag från en anställning som politiskt sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, med ansvar för frågor rörande EU:s inre marknad, konsumenträtt och tullfrågor.