Presentation

Michel Vincent Anderlini är doktor i globala politiska studier sedan januari 2024. Hans forskningsintressen kretsar kring EU och Kaukasus, med specifikt fokus på implementeringen av EU:s normer och policyer i Georgien. Han undervisar på kandidatprogrammen Europeiska studier och statsvetenskap.

Närmast kommer han från en anställning som politiskt sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, med ansvar för frågor rörande EU:s inre marknad, konsumenträtt och tullfrågor.