Presentation

Jag är lektor vid Institutionen för Kriminologi, Malmö universitet. Jag disputerade 2018 med min avhandling om utsatthet för hatbrott.

För närvarande forskar jag om utsatthet för hatbrott, hatbrott inom rättsprocessen och sexuella trakasserier inom akademin.