Presentation

Mika Hagerlid är lektor i kriminologi vid Institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Hagerlid arbetar i huvudsak inom viktimologi. Hens forskning handlar främst om hatbrott, sexuella trakasserier och unga kvinnors utsatthet för brott mot person. Hagerlid undervisar i brottsofferforskning, metod och kriminologisk teori.