Presentation

Forskning

Jag har doktorerat i svenska/nordiska språk. Mina intresseområden är framförallt grammatik, språkförändring och språkhistoria, vilket kommer till uttryck i min avhandling:

"Objekt i svenskans historia. En studie av varierande objektsplacering i fornsvenska".

På senare tid har jag blivit särskilt intresserad av kategorin negation och hur ord som uttrycker negation utvecklas över tid. Under 2023 har jag forskat om den historiska utvecklingen av de svenska negationsorden "ej" och "inte", och jag har presenterat resultat från min forskning vid konferensen Svenska språkets historia 17 i Göteborg.

Utöver grammatik, språkförändring och språkhistoria är jag intresserad av språkhistoriedidaktik och språkvård i offentliga texter. Mitt intresse för språkvård kommer till uttryck i min masteruppsats, "Hur läser mottagaren? Effekter av klarspråk i läsning", som handlar om hur klarspråksbearbetade texter påverkar läsningen.

Undervisning

På universitetsnivå har jag bland annat undervisat i svensk språkhistoria (såväl på grundnivå som på avancerad nivå), svensk fonetik och fonologi, svensk grammatik, svenska i tal och skrift på universitet, och svenska som främmande språk (nivå 1-4), och jag har handlett uppsatser i svenska som andraspråk.

På Malmö universitet har jag undervisat i svensk grammatik, svensk språkhistoria, litteraturhistoria, och jag har handlett examensarbeten. Under höstterminen 2023 undervisar jag i engelsk grammatik, svensk språkhistoria, språkutveckling, retorik, samt grammatik för SVA-lärare.