Presentation

Doktorandprojekt "Munhälsorelaterad livskvalitet och tandregleringsbehov hos ungdomar – en longitudinell klinisk studie". Doktorand, specialisttandläkare Emma Göranson, Docent, specialisttandläkare Mikael Sonesson (huvudhandledare), Odont. Dr. specialisttandläkare Lillemor Dimberg (handledare), Docent, specialisttandläkare Aron Naimi-Akbar (handledare), Docent Mats Bågesund (handledare), Professor, specialisttandläkare Lars Bondemark (handledare).