Presentation

Jag tog min tandläkarexamen 1997, erhöll specialistkompetens i ortodonti (tandreglering) 2008 och disputerade 2011 på en avhandling om små körtlars sekretion hos den växande individen. År 2020 blev jag docent i ortodonti. Jag har tjänstgjort vid odontologiska fakulteten sedan 2008 och har olika uppdrag inom grundutbildning, ST-utbildning och forskarutbildning. För närvarande är jag studierektor för forskarutbildningen, ansvarig för ST-utbildning i ortodonti samt ledamot i odontologiska fakultetetsstyrelsen och kommittén för forskarutbildning vid Malmö universitet. Genom kliniska studier fokuseras min forskning dels på att utvärdera evidens för olika metoder att identifiera och reducera oönskade bieffekter hos tandregleringspatienter och dels på att undersöka hur bettavvikelser, tandreglering, kön och socioekonomi bland barn och ungdomar påverkar munhälsorelaterad livskvalitet. I andra kliniska studier försöker jag undersöka behandlingseffektivitet och patientupplevelse vid behandling av unga patienter med så kallade ektopiska hörntänder.

Undervisning