Fakta

Kontaktperson:
Fredrik Leo
Finansiär:
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Claes Wickström
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Gunnel Svensäter - Malmö Universitet
  • Rolf Lood - Genovis AB och Lunds Universitet
Samarbetspartners:
  • Genovis AB
  • Folktandvården Skåne
  • Proteomics Core Facility - Göteborgs Universitet
Projektperiod:
04 december 2019 - 07 november 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Orala sjukdomar drabbar individer flera gånger under en livstid med en prevalens på 3.5 miljarder människor. Över hela världen leder det till årliga samhällskostnader på 544.4 miljarder dollar vilket inkluderar behandlingskostnader och produktivitetsförluster på grund av frånvaro från arbete eller skola. I EU ligger det till grund för kostnader på 90 miljarder euro, där endast diabetes och hjärt-kärlsjukdom har högre kostnader. Många studier har ökat vår kunskap och förståelse kring den mikrobiella kompositionen i den orala floran både vid hälsa och sjukdom. Däremot har inte rollen för enzymer och dess reglering studerats i samma grad.

I det här projektet ska vi undersöka betydelsen av glykosidas - och proteasuttryck på oral flora under hälso - och sjukdomstillstånd. Den här studien förväntas leda till identifiering av nya biomarkörer för oral hälsa och sjukdom, vilket är ett forskningsområde i stort behov av nya, snabba och robusta metoder för diagnostik. Dessutom finns förhoppningar på att hitta nya bioteknologiska verktyg som kan användas som analytiska reagenser för biologiska läkemedel.