Presentation

Min avhandling undersöker korsningen mellan digitalisering och hållbar utveckling, med fokus på hur digitala lösningar kan underlätta användarnas väg till att fatta rätt val i olika sammanhang. Det rätta valet i denna avhandling är med fokus på att både den övergripande hållbarhetseffekten och den upplevda användarnytta är positiv. Genom att placera användarna i centrum kommer avhandlingen att utforska hur och var teknologi fungerar som en katalysator för hållbara val.