Presentation

Jag forskar inom urban kulturhistoria, välfärd och offentliga rum och rörelser. Jag arbetar även med relationen mellan miljö och teknik i ett kulturhistoriskt perspektiv