Presentation

Jag är Universitetslektor i Oral Mikrobiologi och Docent i experimentell infektionsmedicin.

Min forskning omfattar prekliniska studier av samspelet mellan bakterier och det mänskliga immunsystemet vid oral inflammation och infektion. Jag vill förstå hur bakterier samarbetar med varandra i biofilm samhällen och hur dessa bakterier påverkar viktiga spelare i vårt medfödda immunförsvar (trombocyter, neutrofiler, makrofager) vid oral hälsa och sjukdom.

Jag undervisar tandläkarestudenter i mikrobiologi och immunologi.

Aktiviteter