Presentation

Oskar Krantz, lektor i socialt arbete, fil.dr i samhällsmedicin med inriktning på funktionshinderforskning. Den forskning jag för närvarande bedriver behandlar olika aspekter av funktionsnedsättningar, funktionshinder och rehabilitering. Ett exempel är hjälpmedel, som i vardagen kan vara såväl möjliggörare som hinder för social inklusion. Möjliggörandet kan vara att tekniskt kunna befinna sig i t ex en viss miljö som annars varit fysiskt exkluderande. Hinder kan vara att även om individen genom användande av ett hjälpmedel kan befinna sig i en viss miljö, så kan den olikhet visavi normaten som ett hjälpmedel signalerar resultera i exklusion och social utsatthet.

Aktiviteter