Presentation

Patrik Hall, professor i statsvetenskap. Forskning om managementreformer, organisationsomvandling och byråkratiseringstendenser i offentlig förvaltning.