Presentation

Min forskning handlar framför allt om hur man kan tillämpa IT inom samhällsrelevanta områden. Det kan t.ex. handla om att effektivisera transport- och energisystem eller underlätta samarbete och beslutsfattande. Min datavetenskapliga kärnkompetens finns inom artificiell intelligens, sakernas internet, simulering och s.k. data mining. Jag är även föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People.