Presentation

Per Olof Hallin är professor i kulturgeografi. Hans forskning är främst inriktad mot risk och sårbarhetsanalyser i urbana områden samt städers sociala och ekologiska omställning. I samarbete med forskarkollegor har han utvecklat metoder för risk- och sårbarhetsanalyser.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.