Presentation

Dekan

Professor, övertandläkare (specialist i bettfysiologi)

Min forskning handlar om smärta och inflammation i käkleden, framförallt på patienter med generella inflammatoriska sjukdomar (reumatiska sjukdomar) hos både barn och vuxna, om hjärnans funktion och utseende vid långvarig smärta samt om diagnostik av långvarig smärta. Arbetat på Malmö högskola sedan 1 okt 2011.

Publikationer