Presentation

Adjunkt. Programansvarig för kandidatprogrammet Medie- och kommunikationsvetenskap: Kritik, handling och gestaltning.

Forskar kring kulturpolitik och ideologiska, politiska och ekonomiska perspektiv på kulturproduktion. Teoretisk hemvist inom kulturstudier, kultursociologi, kritisk teori, och marxism.

Avhandling Kulturstad/Stadskultur: Idéer om kulturens värden i Malmös stadsomvandling 1990-2012

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.