Presentation

Peter Bengtsson är universitetslektor på enheten Naturvetenskap, matematik och samhälle.

Docent i fysik med atomspektroskopi som forskningsområde, se Computational Quantum Physics. Undervisar i naturvetenskapliga ämnen för lärarstuderande.