Presentation

Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia, disputerade i december 2011 på avhandlingen "Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital". Hans forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring. I hans senast bok (redaktörskap tillsammans med Elin Ennerberg) "Plats för vem? Om arbetets inkludering och exkludering" undersöks exkluderingens mekanismer utifrån flera olika perspektiv. I boken "Investigating Spatial Inequalities: Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe" undersöks regionala arbetsmarknader, mobilitet och den ökande klyftan mellan stad och land.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Undervisning