Presentation

Peter Palm. Phd i bygg- och fastighetsekonomi samt Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap.

Jag har två övergripande forskningsintressen:

  • Fastighetsföretagande, Detta intresseområde kan delas i tre delar a. Organisering, hur fastighetsbolagen väljer att organisera sin förvaltning. b. Serviceutförandet, såväl ur leverantörs som ur ett kundperspektiv c. Branschens kompetensförsörjning
  • Fastighetsvärdering, Detta intresseområde kan delas i två delar a. Prisbildning på bostäder, lägets påverkan och olika delmarknaders preferenser. b. Fastighetsvärderarens agerande samt hur hon bedömer och åskådliggör de värdepåverkande egenskaperna i sina rapporter.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Aktiviteter

Meriter