PP

Peter
Palm
Universitetslektor

email icon peter.palm@mau.se
phone icon 040-6657711

location Fastighetsvetenskap


Mer om min forskning

Presentation

Peter Palm. Phd i bygg- och fastighetsekonomi samt Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap. Jag har två övergripande forskningsintressen. 1. Fastighetsföretagande, Detta intresseområde kan delas i tre delar a. Organisering, hur fastighetsbolagen väljer att organisera sin förvaltning. b. Serviceutförandet, såväl ur leverantörs som ur ett kundperspektiv c. Branschens kompetensförsörjning 2. Fastighetsvärdering, Detta intresseområde kan delas i två delar a. Prisbildning på bostäder, lägets påverkan och olika delmarknaders preferenser. b. Fastighetsvärderarens agerande samt hur hon bedömer och åskådliggör de värdepåverkande egenskaperna i sina rapporter.