Presentation

Petra Svensson Källberg är FD i matematikämnets didaktik. Hon är lektor vid Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle på fakulteten Lärande och samhälle. År 2018 disputerade hon vid Stockholms universitet med avhandlingen Immigrant students’ opportunities to learn mathematics – in(ex)clusion in mathematics education. Sedan augusti 2019 är hon lektor på Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle. Hennes forskning fokuserar i huvudsak flerspråkiga elevers möjligheter att lära matematik och tar sin utgångspunkt i flerspråkighet som en resurs för flerspråkiga elevers fortsatta lärande. Hon är medlem i forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching vid Malmö universitet.