Presentation

Romina Spalazzese är Docent, universitetslektor, i datavetenskap. Hennes forskningsintressen är: programvaruteknik, programvaru-arkitekturer, automatiserad syntes av programvaru-kontakter, självanpassande system, mjukvara för interoperabilitet, formella metoder, prestanda och pålitlighetsanalys. Ett användningsområde för Rominas forskning är Internet of Things och People. Romina är lädare och undervisar i flera kurser inom "Computer Science: Internet of Things, Master's Course" (60 credits, 1 year) och "Computer Science, Master program" (60 credits, 1 year).

Personal page: www.rominaspalazzese.com