Presentation

Romina Spalazzese är Docent, universitetslektor, i datavetenskap. Hennes forskningsintressen är: programvaruteknik, sakernas internet, programvaru-arkitekturer, automatiserad syntes av programvaru-kontakter, självanpassande system, intelligent system, mjukvara för interoperabilitet. Ett användningsområde för Rominas forskning är Internet of Things och People. Romina är ledare av Synergy project "Intelligent and Trustworthy IoT Systems" och hon undervisar i flera kurser inom computer science.

Personal page: www.rominaspalazzese.com