Programvaruteknik fokuserar på aspekter relaterade till utveckling och implementation av mjukvaruintensiva system. Ämnet inkluderar hela utvecklingsprocessen, det vill säga kravhantering, design, utveckling, test, implementation och underhåll.

Genom att studera mjukvaruutveckling, och de utmaningar och problem som upplevs i praktiken, syftar programvaruteknik till att förändra och förbättra nuvarande förhållanden och påskynda införandet av nya metoder, verktyg och processer. Baserat på en helhetssyn som involverar såväl teknik, arkitektur och process som organisatoriska aspekter av mjukvaruutveckling, strävar programvaruteknik efter att accelerera digitalisering av industrin och stödja effektiv integration och användning av digital teknologi.

Vid Malmö universitet fokuserar vi vår forskning på design och utveckling av modeller för Machine Learning och Deep Learning (ML/DL), utveckling och integration av AI/ML/DL teknologier i stora mjukvaruintensiva inbäddade system och ’Internet of Things’ (IoT) system, arkitekturer för ML/DL system, data- och AI-driven utveckling, mjukvaru-ekosystem, programvaruarkitektur, adaptiva system, interoperabilitet och aspekter relaterade till öppen källkod.

Vi arbetar i nära samarbete med industrin inom områden som telekom, säkerhet, fordon, hälsa, logistik, tillverkning, övervakning, vind- och vattenkraft etc. Med tekniker som sträcker sig från simuleringar, prototyper, experiment, intervjuer, observationer och undersökningar bedriver vi tillämpad forskning, såväl som användarinspirerad grundforskning, med målet att förbättra såväl industri som akademi.

Forskare, publikationer och projekt