Presentation

Sabina Jallow arbetar med forskningsprojektet "En massa ställen på samma plats: Om stadsdelsomvandling och dialog med fotografi som pedagogiskt möte och kommunikativ polyfon metod".

Doktorandprojektet startade i september 2018 och syftar till att undersöka vilka röster som producerar och skulle kunna producera Rosengård. -Vilka parallella narrativ skulle kunna förtydligas och lyftas fram med hjälp av visuella metoder och pedagogiska möten kring fotografier eller fotograferande? Per-Markku Ristilammi är huvudhandledare.

Doktorandprojektet är del av forskarplattformen "Rosengård – värden och utmaningar i skuggan av en stadsutvecklingsprocess", som drivs av Jonas Alwall med flera, inom en ämnesram av arkitektur, samhällsplanering, organisering, urbansociologi och etnologi. Plattformen fokuserar inte på stadsutvecklingsprocessen "Amiralstaden" som sådant utan på ett stadsområde som primärt inte ingår i exploateringsområdet men som finns i dess marginaler. Konkret handlar det om effekterna på området Herrgården – som befintlig byggd miljö och livsvärld för människor i en ofta marginell och socioekonomiskt utsatt position – av att befinna sig i anslutning till ett av staden prioriterat utvecklingsområde.

Sabina är även del av forskningsprojektet "TELE_SCOPE" som drivs av Emma Nilsson vid Arkitekturskolan, LTH. Projektet ska arbeta med att undersöka hur arkitekturfotografiet kan utvecklas för att bättre beskriva arkitekturens roll i ett levt sammanhang och hur fotografiet kan användas som redskap i en arkitektonisk gestaltningsprocess. Vägledande för projektet är två fundamentala frågor: - Hur kan fotografiet användas som instrument för att förstå arkitekturens roll i ett levt vardagssammanhang? - Hur kan fotografi användas för att tänka på arkitektur som ännu inte finns? En viktig del i projektet är att utforska och utveckla en arkitekturfotografiets metodologi som tar sig tre olika uttryck: fotoarkeologi, foto-antropologi och foto-arkitektur.

Sabina har tidigare varit ansvarig för kandidatprogramet "Arkitektur, visualisering och kommunikation" vid institutionen för Urbana studier, Malmö universitet. Sabina är utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning och vid universitetet i Venedig (IUAV), institutionen för Konst & design. Sabina har arbetat som föreläsare och forskningsassistent sedan 2006. Hon har också varit inblandad i utställningspedagogik, konstprojekt och trädvård med ett speciellt intresse för beskärning av päron- och äppelträd.