Presentation

Jag är doktorand inom naturvetenskapernas didaktik med fokus på naturens roll i förskolan.

Vi lever i en tid där människans relation till naturen ställs på sin spets med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald som några av flera komplexa utmaningar. Det är en särskild tid att vara barn och en stor del av barndomen spenderas idag i förskolan. Naturen har en självklar roll i svensk förskola både historiskt och i nuvarande praktik men naturen finns inte bara ”där ute” för oss att upptäcka, den skapas också tillsammans med oss och vår kultur. Jag är intresserad av hur naturen kommer till uttryck tillsammans med förskolans praktiker.

Innan jag blev doktorand arbetade jag i förskola. Jag har jobbat som utomhuspedagog, utvecklingspedagog och rektor. I mina yrkesroller har jag ofta använt mig av skrivandet som ett sätt att reflektera och diskutera förskolans praktik. Jag har skrivit två populärvetenskapliga böcker och även populärvetenskapliga artiklar, främst med fokus på hållbar utveckling och utomhuspedagogik i förskolan.

Som doktorand ingår jag i forskarskolan lärande i mångkulturella samhällskontexter. Ibland undervisar jag också på förskollärarprogrammet.

Forskningsprojekt