Presentation

Sanne Björklund är doktorand i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

I avhandlingsprojektet studerar Sanne hur natur kommer till uttryck genom förskolans praktiker samt hur och vad dessa olika uttryck begränsar och möjliggör i förskolans undervisning.