Presentation

Min forskning utgår från problemet att hållbarhet inte har någon tydlig, överenskommen definition, vilket gör begreppet öppet för många, inte sällan motsägelsefulla tolkningar som också kan hamna i konflikt med varandra. I min forskning arbetar jag i olika lokala projekt som alla fokuserar på hållbara förändringsprocesser i staden, framförallt på kvartersnivå.

Svensk hållbar stadsplanering har uppmärksammats internationellt, men grundar sig på antaganden som är djupt rotade i idéer om modernitet, industrialisering och ekonomisk tillväxt som förutsättningar för en hållbar utveckling, en diskurs som ofta kallas för ekologisk modernisering. Jag är intresserad av hur design inom stadsplanering kan lyfta fram the många hållbarhetsdiskurser som utmanar dessa föreställningar och istället utgår från att förutsättningarna för hållbar omställning måste utgå från socio-ekologiskt rättvisa och i en omsorg för naturen. I min forskning tittar jag del på hur förståelsen av hållbarhet tar sig uttryck, både fysisk och socialt, men jag arbetar också dels med att genom designmetoder arbeta fram alternativa fokusområden för dessa processer som går bortom fokus på energi-och materialeffektivitet.

Forskningen sker på två platser i Malmö. Dels på Kirseberg i Sege Park, där jag är en del av organisationen av ett Living Lab, och där jag arbetar tillsammans med tjänstemän från Malmö Stad och entreprenörer inom social innovation. Jag har också nyligen avslutat ett projekt som har gjorts tillsammans med bostadsrättsföreningen Ida på Rosengård, där jag arbetade tillsammans med en grupp boende och samverkansprojektet Malmö Tillsammans (som drivs av Malmö Ideella). En sista och avslutande studie håller just nu på att planeras i Sege Park för våren 2023. Studien är tänkt att genomföras tillsammans med intresserade nyinflyttade boende i Sege Park och ska fokusera på hur man kan skapa stödjande sociala strukturer inom ett bostadsområde för hållbar omställning.

Mina doktorandstudier är del av ett samarbete mellan Malmö Universitet och Linnéuniversitetet och stöds av The Bridge, en strategiskt satsning mellan Linneuniversitetet och IKEA.