Presentation

Sara Leckner är teknologie doktor och docent i Medieteknik och anställd som universitetslektor på Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Forskningsintressen är medieteknikutveckling med inriktning mot flerkanalspublicering, affärsutveckling, attityder och beteenden, och medieteori.