Presentation

Sara Leckner är docent i Medieteknik och universitetslektor på Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Forskningsintressen är medieteknikutveckling med inriktning mot flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet och medieteori.