Presentation

Simon är teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i byggteknik.

Aktiviteter