Presentation

Simon är teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i byggteknik. Största forskningsintresset är om individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus, som är tänkt att ge en energibesparing och en rättvis kostnadsfördelning. IMD är dock förenat med flera olika utmaningar. IMD av värme möter motstånd bland myndigheter, fastighetsägare och brukare pga. brister med mätmetoderna och att det är svårt att få ekonomisk lönsamhet. IMD av varmvatten är idag obligatorisk i nyproduktion.

Aktiviteter