Presentation

Simon är universitetslektor i byggteknik samt programledare för byggnadsingenjörsutbildningen på Malmö universitet. Största forskningsintresset är om individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus, som är tänkt att ge en energibesparing och en rättvis kostnadsfördelning. IMD är dock förenat med flera olika utmaningar. IMD av värme möter motstånd bland myndigheter, fastighetsägare och brukare pga. brister med mätmetoderna samt att det är svårt att få ekonomisk lönsamhet.

Aktiviteter