Presentation

fil. dr. i informatik. Undervisar i ledarskap och organisation, offentlig organisation och informatik. Forskningsområde: Hannah Arendt som organiseringstänkare; organisering av och i det offentliga och organisering i skuggan av det offentliga.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.