Presentation

Doktorsexamen i Idrottsvetenskap år 2024. Licentiatexamen i Idrottsvetenskap år 2018. Utbildad lärare i idrott och hälsa och biologi med många års erfarenhet av undervisning i grundskola. Anställd som adjunkt i Idrottsvetenskap vid Malmö universitet där jag bland annat undervisar om bedömning, betygsättning och skolutveckling, pedagogiskt ledarskap och konflikthantering och dans och gymnastik. Kursledare i kurser inom ämneslärarprogrammet samt Lärarlyftet och VAL. Har även uppdrag som VFU-lärare. Handleder och examinerar examensarbeten.

Meriter