Presentation

Utbildad lärare i idrott och hälsa och biologi med många års erfarenhet av undervisning i grundskola. Fil. lic i idrottsvetenskap med licentiatuppsatsen "Att vara idrottslärare - om de själva får berätta". Adjunkt vid Malmö universitet läsåret 2018/19. Sedan hösten 2019 doktorand i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.