Presentation

Jag är utbildad lärare i idrott och hälsa och biologi med många års erfarenhet av undervisning i grundskola. År 2018 tog jag licentiatexamen i idrottsvetenskap med licentiatuppsatsen "Att vara idrottslärare - om de själva får berätta", detta inom ramen för forskarskolan FIHD (Forskarskola idrott och hälsas didaktik). Anställd som adjunkt vid Malmö universitet läsåret 2018/19 där min undervisning främst fokuserade på bedömning, betygsättning och skolutveckling samt lek, motorik och hälsa. Jag är sedan hösten 2019 återigen doktorand, nu i forskarskolan "Lärande i mångkulturella samhällskontexter". Jag är intresserad av idrottsläraryrket och de begränsningar och möjligheter som finns inneboende i detta. Sedan ht 2023 anställd som adjunkt vid institutionen för idrottsvetenskap. Disputerar i maj 2024.

Meriter