Tapio Salonen

Tapio
Salonen
Professor

email icon tapio.salonen@mau.se
phone icon 040-6657788

location Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning


Mer om min forskning

Presentation

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.