Presentation

Thomas Arnebrant, professor i yt- och kolloidkemi. Gränsytefenomen inom områdena läkemedel, livsmedel, bioteknik, odontologi samt medicin. Proteiner och deras ytaktivitet.

Publikationer