TA

Thomas
Arnebrant
Bitr/vice prefekt/Prodekan/Vicerektor

email icon thomas.arnebrant@mau.se
phone icon 040-6657927

location Biomedicinsk vetenskap


Mer om min forskning

Presentation

Thomas Arnebrant, professor i yt- och kolloidkemi. Gränsytefenomen inom områdena läkemedel, livsmedel, bioteknik, odontologi samt medicin. Proteiner och deras ytaktivitet.