TL

Thomas
List
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare

email icon thomas.list@mau.se
phone icon 040-6658424

location Orofacial smärta och käkfunktion


Mer om min forskning

Presentation

Professor Thomas List är avdelningsföreståndare vid avdelningen för Klinisk bettfysiologi. Hans forskning omfattar epidemiologiska studier av TMD hos ungdomar och vuxna; analys av diagnostiska metoder och mekanismer vid TMD och orofacial smärta; samt i randomiserade kliniska studier utvärdering av den smärtlindrande effekten av olika former av behandlingar. Han har publicerat mer än 80 artiklar eller bok kapitel och tjänstgör som expert i flera nationella och internationella organisationer.