Presentation

Professor Thomas List är avdelningsföreståndare vid avdelningen för Klinisk bettfysiologi. Hans forskning omfattar epidemiologiska studier av TMD hos ungdomar och vuxna; analys av diagnostiska metoder och mekanismer vid TMD och orofacial smärta; samt i randomiserade kliniska studier utvärdering av den smärtlindrande effekten av olika former av behandlingar. Han har publicerat mer än 80 artiklar eller bok kapitel och tjänstgör som expert i flera nationella och internationella organisationer.

Publikationer