Presentation

Thomas List, Leg. tandl, Odont. Dr är professor och övertandläkare vid Orofacial smärta och käkfunktion, och ansvarig för Orofaciala smärtenheten vid Malmö universitet. Hans forskning omfattar epidemiologiska studier av TMD hos ungdomar och vuxna; analys av diagnostiska metoder och mekanismer vid TMD och orofacial smärta; samt i randomiserade kliniska studier utvärdering av den smärtlindrande effekten av olika former av behandlingar. Han har publicerat mer än 180 artiklar eller bok kapitel och tjänstgör som expert i flera nationella och internationella organisationer.

Publikationer