TL

Thomas
List
Professor/Övertandläkare

email icon thomas.list@mau.se
phone icon 040-6658424

location Sektion 3


Mer om min forskning

Presentation

Professor Thomas List är avdelningsföreståndare vid avdelningen för Klinisk bettfysiologi. Hans forskning omfattar epidemiologiska studier av TMD hos ungdomar och vuxna; analys av diagnostiska metoder och mekanismer vid TMD och orofacial smärta; samt i randomiserade kliniska studier utvärdering av den smärtlindrande effekten av olika former av behandlingar. Han har publicerat mer än 80 artiklar eller bok kapitel och tjänstgör som expert i flera nationella och internationella organisationer.